doofgewoon
Doofgewoon.nl is een website die ouders van dove kinderen informeert over dovencultuur, meertaligheid en gebarentaal, en laat zien dat er meer is dan alleen de gehoorbeperking in het leven van dove kinderen en dove volwassenen. Doof zijn blijkt heel gewoon.

Wij maakten de foto's die gebruikt worden op de themapagina van de website. Het zijn close-ups van gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal (NGT; gebarentalen zijn in alle landen anders, omdat het natuurlijke talen zijn, net als gesproken talen).
      
Communicatie
Communicatie  
Gebaren
Gebaren  
Tolk
Tolk  
Taal
Taal  
Lezen
Lezen  
Familie
Familie  
Vrienden
Vrienden  


Geen van de foto's mag worden overgenomen zonder toestemming van Fotopalooza. Neem voor informatie contact op met

Saskia Aukema: 06 - 387 1NoSkypeLayout25 51

of met

Richard Bank: 06 - 440 3NoSkypeLayout88 19

of mail naar

info@fotopalooza.nl.